Dự án hệ gene người đã hoàn thành những gì?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dự án hệ gene người đã hoàn tất những gì?

Vào tháng 3 năm 2003, các nhà nghiên cứu loan báo rằng Dự án hệ gene người (Human Genome Project) đã hoàn tất một số lượng lớn trình tự của toàn bộ hệ gene người. Trình tự này được hoàn tất từ một công trình phác thảo về hệ gene được công bố năm 2001. Nó cho phép xác định vị trí của nhiều gene ở người và cung cấp thông tin về cấu trúc và tổ chức của các gene đó. Dự án đã giải mã trình tự hệ gene người và cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu miễn phí có thể sử dụng trực tuyến.

Mặt khác không chỉ quan tâm đến hệ gene người, Dự án hệ gene người đã xác định trình tự hệ gene của một số loài khác như ruồi giấm, giun tròn, nấm men. Trong năm 2002, các nhà nghiên cứu cũng đã loan báo hoàn tất công trình phác thảo hệ gene chuột. Bằng cách nghiên cứu sự giống và khác nhau giữa gene người và gene các loài khác, các nhà nghiên cứu có thể biết được chức năng của từng gene riêng biệt và xác định những gene nào là thiết yếu đối với sự sống.

Liên kết đến đây