Dự đoán tương lai của HSBC

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Công ty HSBC dự đoán trong tương lai (2050) sẽ có những xu hướng sau:

  1. Các công ty nhỏ cũng trở thành đa quốc gia (do tính giao thương toàn cầu)
  2. Chuỗi cung cấp hàng hóa sẽ bao gồm cả lương thực
  3. Giao thương giữa châu Á và châu Mỹ latin (các nước đang phát triển kinh tế mới và nhanh)
  4. Mỗi nhà đầu tư cũng sẽ cần là những nhà thám hiểm (lợi nhuận khổng lồ có thể đến từ những nơi không dự đoán trước)
  5. Giáo dục vẫn là nơi đầu tư thông thái nhất (mặc dù chi phí để có 1 nền giáo dục tốt sẽ tăng cao nhưng giáo dục vẫn đem đến cho mọi người 1 tương lai bảo đảm và bền vững)
  6. Tuổi tác sẽ ko ngăn trở thành công (bạn có thể học và kiếm tiền suốt đời)
  7. Rác thải cũng sẽ trở thành năng lượng (thế giới sẽ tái tạo năng lượng hiệu quả hơn)
  8. Xuất nhập khẩu sẽ nhộn nhịp (để tạo 1 mặt hàng xuất khẩu công ty sẽ cần nhập khẩu nhiều nguyên vật liệu hơn)
  9. Sẽ không có thị trường bị bỏ quên (các nền kinh tế mới sẽ là tâm điểm cất cánh)