Gỡ cài đặt Facebook Messenger

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Có phải bạn không còn muốn dùng ứng dụng Messenger của Facebook nữa? Bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào mà phần mềm được cài đặt. Thao tác gỡ cài đặt Messenge sẽ xóa toàn bộ dữ liệu Messenger ra khỏi máy. Sau khi gỡ cài đặt ứng dụng, bạn vẫn có thể xem và gửi tin nhắn bằng trang web của Facebook.

Các bước

iPhone, iPad, và iPod Touch

 1. Nhấn và giữ ứng dụng trên Màn hình chính. Nếu muốn gỡ cài đặt ứng dụng Messenger trên thiết bị iOS, nhấn và giữ ứng dụng trên Màn hình chính cho đến khi toàn bộ ứng dụng đều lắc lư.
 2. Nhấp "X" bên cạnh ứng dụng Messenger trên Màn hình chính. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận muốn xóa ứng dụng.
 3. Sử dụng trang web của Facebook để kiểm tra tin nhắn. Bây giờ bạn vẫn có thể xem tin nhắn Facebook trên trang web của nó.[1]

Android

 1. Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên thiết bị. Bước này sẽ mở trình đơn Settings của thiết bị.
 2. Chọn "Apps," "Applications," hoặc "App Manager." Bước này sẽ hiển thị danh sách ứng dụng được cài đặt trong thiết bị Android.
 3. Tìm Messenger trong danh sách ứng dụng. Bạn cần chọn đúng Messenger của Facebook, vì có nhiều ứng dụng cùng tên Messenger. Tìm biểu tượng Messenger có hình tia chớp.
 4. Nhấp "Uninstall" (Gỡ cài đặt) trên trang Thông tin ứng dụng Messenger. Sau khi xác nhận, Messenger sẽ được gỡ cài đặt trên thiết bị Android.
 5. Sử dụng trang web Facebook để xem và gửi tin nhắn Facebook. Sau khi gỡ cài đặt Messenger, bạn vẫn có thể xem tin nhắn Facebook mọi lúc mọi nơi bằng cách truy cập trang Facebook trên thiết bị di động trong trình duyệt ưa thích.

Windows Phone

 1. Mở danh sách ứng dụng. Chọn mục "All apps" (Tất cả ứng dụng) để hiển thị toàn bộ ứng dụng trên thiết bị.
 2. Nhấn và giữ Messenger. Sau một lúc trình đơn sẽ xuất hiện.
 3. Chọn "Uninstall" trong trình đơn. Sau khi xác nhận, ứng dụng Messenger sẽ được xóa ra khỏi thiết bị.[2]
 4. Kiểm tra tin nhắn Facebook trên trang web. Mặc dù ứng dụng Facebook không cho phép kiểm tra tin nhắn, nhưng bạn có thể xem và gửi tin nhắn trên trang web.

Nguồn và Trích dẫn