Gửi tin nhắn trực tiếp trên Twitter

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Gửi một tin nhắn trực tiếp trên Twitter là cách hay để liên lạc với những người theo dõi bạn mà không cần phải trò chuyện công khai. Vậy làm thế bằng cách nào? Hãy thực hiện các bước đơn giản sau đây.

Các bước

  1. Đăng nhập vào tài khoản Twitter sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.
  2. Đảm bảo rằng người bạn muốn nhắn tin có theo dõi bạn. Bạn chỉ có thể gửi tin nhắn trực tiếp tới những người theo dõi bạn.
  3. Nhấn vào biểu tượng thư. Bạn có thể nhìn thấy nó phía trên cùng bên phải của trang chủ, bên phải của thanh tìm kiếm.
  4. Chọn "New Message."
  5. Nhập vào tên hoặc tên người dùng của người bạn muốn gửi tin nhắn vào hộp địa chỉ rồi nhập tin nhắn vào.
  6. Nhấn "Send Message."

Lời khuyên

  • Cũng giống như bất kì lời tweet nào bạn gửi đi, các tin nhắn trực tiếp cũng bị giới hạn bởi 140 kí tự, hệt như lời tweet.
  • Nếu người nhận có site bên ngoài, thì bất kỳ ai có địa chỉ site này đều có thể thấy được các Tin nhắn trực tiếp của bạn.
  • Các tin nhắn trực tiếp chỉ có thể được gửi hoặc nhận bởi một người dùng và những ai theo dõi người đó. Bạn có thể nhắn cho người theo dõi bạn, nhưng nếu bạn không theo dõi người ấy, họ sẽ vẫn không thể trả lời bạn được.

Nguồn và trích dẫn

Liên kết đến đây