Giáo án Mùa xuân của tôi, Nguyễn Thị Thu Hòa

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mùa xuân của tôi
Bìa sách
Tên nguyên tác Thương nhớ 12 của nhà văn Vũ Bằng
Năm xuất bản 2006
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hòa
Nhà xuất bản Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ tiếng Việt
Số trang số trang trong sách

Phần mềm dưới dạng một cuốn sách điện tử mô tả tác phẩm Thương nhớ 12 của nhà văn Vũ Bằng. Nội dung giới thiệu khá chi tiết về tiểu sử của Vũ Bằng và sơ lược 12 chương trong cuốn sách. ThS. Nguyễn Thị Thu Hòa- Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục.

Liên kết[sửa]

  • Download Tiểu học Cát Linh - Hà Nội

Liên kết đến đây