Giáo trình chi tiết máy

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giáo trình chi tiết máy
Bìa sách
Tên nguyên tác Giáo trình chi tiết máy
Năm xuất bản năm xuất bản
Tác giả Nguyễn Văn Yến
Nhà xuất bản Đại học Công nghệ Đà Nẵng
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ Ngôn ngữ nguyên tác
Số trang số trang trong sách

Download[sửa]

  • PDF tại ĐH Công nghệ Đà Nẵng

Liên kết đến đây