Hệ mặt trời chỉ còn 8 hành tinh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Diêm Vương Tinh từ nay sẽ không còn được coi là một hành tinh trong hệ mặt trời

Sau một tuần tranh luận, 2.500 nhà thiên văn học từ 75 quốc gia trên thế giới đã quyết định "tước danh hiệu" hành tinh của Diêm Vương Tinh.

Như vậy hiện nay trong Thái dương hệ chỉ còn 8 hành tinh là Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Hải Vương Tinh và Thiên Vương Tinh.

Định nghĩa mới về hành tinh do các nhà khoa học đưa ra là: "một thiên thể quay quanh mặt trời, có khối lượng lớn, có trọng lực đủ lớn để chống các lực khác để tạo cho hành tinh có dạng hình cầu và quỹ đạo quay không ở gần các hành tinh khác". Có thể thấy Diêm Vương Tinh không đủ điều kiện để thỏa mãn định nghĩa hành tinh mới bởi vì quỹ đạo thuôn dài của nó chồng lên quỹ đạo của Hải Vương Tinh.

Thay vào đó, Diêm Vương Tinh được các nhà thiên văn học liệt vào "hành tinh lùn", thuật ngữ tương đương và sẽ thay thế cho "tiểu hành tinh" xưa nay vẫn dùng. Hành tinh lùn bao gồm những vật thể nhỏ bay xung quanh mặt trời như thiên thạch, sao chổi, sao băng và những vệ tinh tự nhiên trong hệ mặt trời.

UB313, thiên thể mới tìm thấy 2003, tiểu hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời Ceres, cũng được xếp đồng hạng với Diêm vương Tinh.

Nguồn

  • Kinh Luân từ Tuổi trẻ