Kiểm tra cập nhật trong Mozilla Firefox

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viết này hướng dẫn bạn cách kiểm tra và tải về phiên bản mới nhất của trình duyệt Mozilla Firefox.

Các bước

Cập nhật Firefox bằng tay

 1. Mở ứng dụng Firefox. Biểu tượng có hình tròn với con sói cuộn người xung quanh quả địa cầu.
 2. Nhấp vào Help ở góc trái phía trên màn hình.
 3. Nhấp vào About Firefox (Về Firefox). Firefox sẽ mở hộp thoại, sau đó tự động kiểm tra và tải về phiên bản cập nhật có sẵn.
 4. Nhấp vào Restart Firefox to Update (Khởi động lại Firefox để Cập nhật) trong hộp thoại. Cập nhật sẽ được cài đặt khi Firefox khởi động lại.

Cài đặt cập nhật tự động

 1. Biểu tượng có hình tròn với con sói cuộn người xung quanh quả địa cầu.
 2. Nhấp vào ở góc trái phía trên màn hình.
 3. Nhấp vào Options (Tùy chọn).
 4. Nhấp vào Advanced (Nâng cao). Nút nằm ở phía dưới trình đơn bên trái cửa sổ.
 5. Nhấp vào Update (Cập nhật). Mục nằm ở phía trên cửa sổ.
 6. Chọn cài đặt "Firefox updates" (Cập nhật Firefox). Nhấp vào nút radio bên cạnh một trong những mục sau:
  • "Automatically install updates (recommended: improved security)" (Tự động cài đặt cập nhật (khuyến cáo: bảo mật được cải thiện))
  • "Check for updates, but let you choose whether to install them" (Kiểm tra cập nhật, nhưng cho phép bạn lựa chọn cài đặt)
  • "Never check for updates (not recommended: security risk)" (Không bao giờ kiểm tra cập nhật (không khuyến cáo: rủi ro bảo mật))
 7. Đóng thẻ bằng cách nhấp vào "x" bên cạnh thẻ "Options". Cài đặt cập nhật đã được định hình.

Những thứ bạn cần

 • Máy tính
 • Mozilla Firefox
 • Kết nối Internet