Làm quen với CorelDRAW 12/Bài 9

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Công cụ Pen (Pen Tool)


Pen tools
 
Hình 1
 Công cụ Pen dùng để vẽ đường thẳng, đường cong và vùng khép kín (hình 1).

Với công cụ Pen, ta vẽ những đường cong nhanh hơn. Cách vẽ tương tự như công cụ Bezier nhưng có theo đường vẽ kèm theo con trỏ dễ dàng định hướng vẽ hơn.

 
Hình 2
 Cấu trúc đường cong vẽ bằng công cụ Pen cũng tương tự như đường cong vẽ bằng công cụ Bezier (hình 2).
 
Hình 3
  Nhấp đúp chuột tại điểm cuối cùng sẽ kết thúc đường cong vẽ bằng công cụ Pen (hình 3).
 
Hình 4
 Nhấp chuột cho điểm đầu trùng với điểm cuối để tạo vùng khép kín (hình 4).

Công cụ Pen thực hiện vẽ nối tiếp những đường cong mở tương tự như công cụ Bezier.


Công cụ Polyline (Polyline Tool)

Polyline Tool
 
Hình 5
 Công cụ Polyline dùng để vẽ những đường thẳng và đường cong tương tự như công cụ Freehand nhưng có thêm thuộc tính Auto-Close Curve (hình 5).

Thuộc tính Auto-Close Curve: Trước khi thực hiện vẽ bằng công cụ Polyline nhấp chọn biểu tượng này (biểu tượng được chọn sẽ chìm xuống). Khi ta vẽ những đường thẳng và đường cong tương tự như trên sẽ tạo ra những vùng khép kín.

Công cụ 3 Point Curve (3 Point Curve)

3 Point Curve
 
Hình 6
 Công cụ này dùng để vẽ những đường cong bằng cách chỉ định trước chiều rộng, chiều cao và tâm cho đường cong (hình 6).

Công cụ Artistic Media (Artistic Media)

Artistic Media
 
Hình 7
 Công cụ Artistic Media rất hữu ích trong việc tạo hiệu ứng đường nét (hình 7).
 
Hình 8
 Công cụ Artistic Media có 5 kiểu khác nhau, mỗi kiểu có một thanh thuộc tính riêng (hình 8).

Công cụ Interactive Connector (Interactive Connector Tool)

Interactive Connector Tool
 
Hình 9
 Công cụ này thực hiện những đường kết nối giữa những đối tượng, rất có ích cho việc vẽ sơ đồ. (hình 9)

Công cụ Dimension (Dimension Tool)

Dimension Tool
 
Hình 10
 Công cụ Dimension là công cụ cuối cùng trong nhóm công cụ vẽ đường, được dùng để tạo những đường đo kích thước (thể hiện khoảng cách giữa hai điểm hoặc kích thước của một đối tượng), đo góc và có thể hiệu chỉnh những thành phần của nó tùy thuộc vào mục đích sử dụng (hình 10).

Công cụ Dimension rất có ích cho những bản vẽ kỹ thuật, những bảng mạch điện cần độ chính xác cao.

Công cụ Dimension có 6 kiểu lựa chọn, mỗi kiểu tạo ra những đường kích thước khác nhau.

 
Hình 11
 * Auto Dimension Tool: tạo ra những đường đo kích thước có thể chuyển đổi thành kiểu kích thước ngang hay dọc tùy thuộc vào vị trí nhấp chuột xác định điểm đo và hướng kéo chuột (hình 11).
 
Hình 12
 * Vertical Dimension Tool: tạo ra những đường do kích thước kiểu kích thước dọc (hình 12).
 
Hình 13
 * Horizontal Dimension Tool: tạo ra những đường do kích thước kiểu kích thước ngang (hình 13).
 
Hình 14
 * Slanted Dimension Tool: tạo ra những đường đo kích thước xiên (hình 14).
 
Hình 15
 * Callout Dimension Tool: tạo ra các đường chú giải có nhãn văn bản đặt ở vị trí khác nhau (hình 15).
 
Hình 16
 - Angular Dimension Tool: tạo ra các đường đo, các góc có đơn vị đo là độ, radians, hoặc gradients (hình 16).

>>Làm quen với CorelDRAW 12

Liên kết đến đây