Làm quen với CorelDRAW 12/Vẽ con bướm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bước 1: Vẽ thân bướm

 • Chọn công cụ vẽ hình Ellipse (Ellipse Tool), vẽ 2 hình Ellipse, một hình lớn dài làm thân còn hình thứ hai nhỏ hơn làm đầu bướm.
 • Xếp hai hình Ellipse lại, hình nhỏ ở phía trên hình lớn ở phía dưới.
 • Chọn cả hai hình.
 • Chọn Object - Align and Distribute - Align Center Vertically.
 • Chọn Object - Shaping - Weld.
 • Vẽ hai râu bướm.
 • Tô đen thân bướm (hình 1).


Bước 2: Vẽ cánh bướm

 • Chọn công cụ Bezier vẽ cánh bướm (hình 2).
 • Vẽ tiếp hình cánh bướm giống bước trên nhưng nhỏ hơn nằm ở trong.
 • Tô đen hình cánh lớn còn hình nhỏ bên trong tô màu tùy thích (hình 3).

Bước 3: Trang trí cánh bướm

 • Chọn công cụ Bezier vẽ họa tiết phần trên và phần dưới của cánh bướm (lưu ý: các đường cong của họa tiết này cũng phải giống đường cong của cánh bướm).
 • Tô màu tùy thích (hình 4).
 • Điểm thêm những chấm tròn với nhiều màu sắc khác nhau sao cho cánh bướm có màu sặc sỡ (hình 5).

Bước 4: Hoàn tất

 • Chọn tất cả phần cánh bướm mới vẽ xong.
 • Group tất cả lại (chọn Object - Group).
 • Tạo thêm một cánh bướm nữa bằng cách click chuột kéo ra ngoài và click chuột phải, ta được cánh thứ hai (hình 6).
 • Chọn cánh bướm thứ hai.
 • Chọn công cụ Mirror Buttons lật đối xứng lại (hình 7).
 • Sắp xếp hai cánh và thân, ta được kết quả như hình 8.

>>Làm quen với CorelDRAW 12

Liên kết đến đây