Lòng trắng trứng và ống nano

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Quá trình hình thành ống nano o xít sắt với sự hiện diện của albumin lòng trắng trứng. Nguồn Nature

Các phân tử sinh học trong tự nhiên có thể được dùng như những khuôn mẫu cho tổng hợp vật liệu nano nhưng đòi hỏi thời gian và các quá trình phức tạp. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Anhuy (Trung Quốc) đã sử dụng albumin lòng trắng trứng vào quy trình tổng hợp ống nano oxít sắt.

Giả thuyết được các tác giả đưa ra như sau: Khi cho albumin vào dung dịch sulphat sắt 2, các ion sắt và phân tử albumin sẽ tạo thành phức hợp vô cơ - hữu cơ để hình các tấm phẳng hay các phiến nano (nanoflake). Sau đó albumin được tách ra và để lại các tấm oxit sắt hai chiều. Những tấm này sẽ được cuộn lại (nanoscroll) để hình thành các ống nano oxit sắt (nanotube).

Các nhà khoa học đã thêm albumin lòng trắng trứng vào dung dịch gồm sulphat sắt 2, ethanol và hydrazine hydrate. Sau khi lắc kỹ, hỗn hợp được đun nóng tới 140 °C trong 24 giờ. Các ống nano oxit sắt đơn phân tử được hình thành. Một số tấm nano cũng được tìm thấy sau phản ứng. Kết quả gợi ý rằng quá trình hình thành các ống nano do sự cuộn lại của các tấm nano.

Các ống nano tìm được có từ tính và đặc tính sinh từ lớn hơn oxit sắt. Với đặc điểm này có thể hy vọng vào việc ứng dụng chúng trong công nghệ sinh học và y sinh học.

Kết quả được đăng trên tạp chí Chemical Communication (10/2008) [1]

Nguyễn Bá Tiếp, 28/10/2008

Liên kết đến đây