Lịch sử, học kì 2 lớp 12, Ams, 2002-2003

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 12

Trường THPT Hanoi - Amsterdam và Chu Văn An
Năm học: 2002-2003
Môn thi: Lịch sử


Học sinh chọn 1 trong 2 đề

Đề 1

Câu 1: (0.5 điểm)
Xác định sự kiện lịch sử cho đúng với mốc thời gian.
1. 4-12/2/1945
2. 24/10/1945
3. 8/1/1949
4. 18/6/1953
5. 1/1/1959

a.Cách mjang Cuba thắng lợi
b.Thành lập khối SEV
c.Nước cộng hòa Ai Cập thành lập
d.Tổ chức liên hiệp quốc được chính thức thành lập
e.Thành lập khối quan sự Vacsava
f.Hội nghị Ianta

Câu 2: (0.5 điểm) Điền sự kiện lịch sử VN cho đúng với các mốc thời gian sau.
1. 11/1939
2. 28/1/1941
3. 19/5/1941
4. 22/12/1944
5. 15/5/1945

Câu 3: (3 điểm)
Trình bày các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 .

Câu 4: (6 điểm)
Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ( âm mưu của địch,chủ trương của ta, diễn biến, kết quả và ý nghĩa ) Vì sao ta chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược.

Đề 2

Câu 1:
Xác định các sự kiện của lịch sử thế giới cho đúng với mốc thời gian sau:
1.13/8/1950
2.8/8/1967
3.17/4/1975
4.21/2/1973
5.30/4/1999
a.Quân giải phóng nhân dân Lào thành lập
b.Thủ đô Phnom Penh được giải phóng, cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thúc thắng lợi
c.Thành lập tổ chức ASEAN
d.Hiệp định Viên Chăn được kí kết
e.Mặt trận Lào tự do và chính phủ kháng chiến Lào được thành lập
f.Cămpuchia ra nhập ASEAN

Câu 2:
Điền sự kiện lịch sử VN đúng với các mốc thời gian sau:
1.30/8/1945
2.23/8/1945
3.19/12/1945
4.22/12/1945
5.7/5/1954

Câu 3:
Nội dung và thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thụât lần II.

Câu 4:
Hai chiến lược chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cụ bộ của Mĩ trong hai thời kì chiến tranh ở miền nam có gì giống và khác nhau ? Quân và dân miền nam đã chiến đấu chống triến tranh đặc biệt đó như thế nào ? Ý nghĩa thắng lợi.?