Thành viên:Phương BKC/Note: Mã vạch DNA (DNA barcode)

Từ VLOS
(đổi hướng từ Mã vạch DNA (DNA barcode))
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chào a/chị và các bạn, Hiện tại, mình chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp về việc "xây dung mã vạch DNA dựa vào trình tự vùng ITS ở nấm Linh chi (Ganoderma lucidum)". Mà tôi thì vẫn lơ mơ về vùng ITS này, mặc dù có đọc tài lieu nhưng vẫn có vẻ như càng ngày càng loan. Các a/c và các bạn có thể giúp tôi hiểu hơn về vùng ITS cũng như hiệu chỉnh trình tự này được không? Cảm ơn.

Liên kết đến đây

Các ghi chú của cùng tác giả