Malar J.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tạp chí Sốt rét
Malaria journal
 eISSN   1475-2875
 Tên viết tắt   Malar J hoặc Malar. J.
 Năm sáng lập   2002
 Nhà xuất bản   BioMed Central
 Ngôn ngữ   tiếng Anh
 Quốc gia   nước Anh
 NLM ID   101139802
 URL   Trang mạng

Liên kết đến đây