Nguyên lý hoạt động của hệ thống lái/Hình 11

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hình 11: Hình động này sẽ cho bạn biết quá trình hoạt động của van xoay và sự đóng, mở các van khi bạn tác động lực vào vành lái (xin mời kích chuột vào tâm hình tròn màu trắng để xem nguyên lý hoạt động của van xoay)

<swf>http://static.howstuffworks.com/flash/steering-rotary-valve2.swf</swf>

Liên kết đến đây