Nguyên lý hoạt động của hệ thống lái/Hình 3

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hình 3: Xin mời kích chuột vào vô lăng để xem nguyên lý

<swf>http://static.howstuffworks.com/flash/steering-turn.swf</swf>

Liên kết đến đây