Olympic Toán học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Olympic Toán học là cuộc thi dành cho học sinh (thường là sinh viên). Trong cuộc thi đó thí sinh phải giải quyết những bài toán không tiêu chuẩn. Khi tổ chức Olympic vấn đề đặt ra không chỉ nhằm phát hiện những học sinh mạnh nhất, mà còn nhằm tạo ra bầu không khí chung của ngày hội toán học, phát triển niềm say mê giải các bài tập và tư duy cá nhân.

Bài tập Olympic

Xem chi tiết: Bài toán Olympic

Khác với những ví dụ và bài tập thông thường dành cho trình độ học sinh, không có một giải thuật chung nào để giải quyết các bài toán tầm cỡ Olympic. Mỗi bài toán như vậy là duy nhất và cần áp dụng những ý tưởng mới để giải, nhưng không cần phải là những kiến thức đặc biệt, nghĩa là những kiến thức trong chương trình học phổ thông thông thường đủ để giải quyết nó.

Giải thưởng

Thông thường, trong các cuộc thi Olympic có một số vị trí giải (ví dụ Nhất, Nhì, Ba).

Việc đạt giải thưởng Olympic thường không mang lại những ưu thế trực tiếp (ở trường học, khi nhập học đại học), tuy nhiên đó là bằng chứng tốt cho việc phát triển những kỹ năng toán học của người học.

Các cấp thi Olympic ở Nga

Các cấp thi Olympic ở Ucraina

Các cấp thi Olympic ở Việt Nam

Xem thêm

Liên kết

Liên kết đến đây