Pharmacokinetics

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Pharmacokinetics (dược dộng học) là từ ghép các từ gốc Hy Lạp trong đó "pharmacon" có nghĩa là thuốc và "kinetikos" mang nghĩa làm cho hoạt động. Pharmacokonetics là một lĩnh vực của dược khoa có mục đích nghiên cứu các tác động của cơ thể đến các loại dược phẩm (khi được đưa vào cơ thể) hay nói cách khác là nghiên cứu những biến đổi của thuốc dưới các tác động của các yếu tố nội tại. Một trong những nội dung của môn học này là xác định mối quan hệ giữa nồng độ thuốc trong các loại dịch cơ thể (như nồng độ thuốc trong huyết tương) và thời gian (đây là một trong những yếu tố để xem xét hoạt tính cũng như độc tính của thuốc).

Trong lâm sàng, các kết quả nghiên cứu động dược học được áp dụng cho các loại dược phẩm nhưng nguyên lý của nó có thể được áp dụng cho bất cứ một chất nào được đưa từ bên ngoài vào như các chất dinh dưỡng, các hormone, độc tố v.v. Những nội dung (được phân chia một cách tương đối) của động dược học bao gồm:

- Quá trình hấp thu (absorption): Quá trình thu nhận thuốc của cơ thể hay nói đơn giản hơn là cách thức để thuốc hay một loại hóa chất nào đó đi vào cơ thể.

- Phân bố của thuốc/hóa chất (distribution): Thuốc được phân bố /phân tán trong cơ thể (qua các loại dịch thể và các mô) như thế nào.

- Quá trình trao đổi (metabolism): Nghiên cứu sự biến đổi của thuốc và các dẫn chất của nó.

- Thải trừ thuốc (excretion): Quá trình bài tiết thuốc và các dẫn chất của thuốc ra khỏi cơ thể. Trong một số trường hợp, các hợp chất biến đổi trong cơ thể không thuận nghịch (không trở lại trạng thái ban đầu) và tích tụ lại trong các loại mô của cơ thể.

Khác với pharmocokinetics, pharmacodynamics (PD) nghiên cứu tác động của thuốc đến cơ thể . Hai lĩnh vực này luôn song hành trong các nghiên cứu và ứng dụng của dược khoa.


Tính chất của thuốc và dược động học[sửa]

Ngăn cách giữa các cơ quan

Hệ số phân bố

Các chất vận chuyển thuốc

Đặc điểm về cung cấp máu và các loại dịch thể

Phân tích dược động học[sửa]

Phân tích tổng thể

Phân tích thời điểm

Phân tích sinh học

Khối phổ

Dược động học quần thể[sửa]

Liên kết[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết đến đây