Protease đặc hiệu chuỗi (Tsp, Prc)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Protein Prc (periplasmic protease) / Tsp (tail specific protease) là một protease có khả năng thủy phân protein đặc hiệu với chuỗi 5 amino acid không phân cực nằm ở đầu C (Hara et al., 1991, Silber et al.,1992). Những protease này cắt protein đích tại những vị trí liên kết peptide nhất định có tính đặc hiệu tương đối rộng (Keiler et al., 1995; Silber et al., 1992). Tương tác protein - protein giữa Prc và protein đích là do domain PDZ của Prc thực hiện. Domain này được tìm thấy ở nhiều loại protein tương tác khác nhau cả ở sinh vật nhân thực và nhân sơ.

Ở E.coli, prc protein được tìm thấy gắn trên màng sinh chất, phía trong vùng periplasmic.