Sách:20 nhà sinh học tài danh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hai mươi nhà sinh học tài danh

Sách 20 nhà sinh học tài danh của Trần Phương Hạnh giới thiệu về những nhà sinh học có ảnh hưởng lớn đến các nghiên cứu sinh học, đã được Nhà xuất bản Thanh niên đăng tải vào năm 2004.

Mục lục[sửa]

  1. Baer (1792-1876): Người khai sinh môn phôi học so sánh
  2. Brown (1773-1858): Người phát hiện nhân tế bào
  3. Cuvier (1769-1832) - Người khai sinh ngành cổ sinh vật học
  4. Robert Hooke (1635-1703): Người phát hiện ra tế bào
  5. Spallanzani (1729-1799): Người phát hiện bí mật của sự thụ tinh


Bản quyền[sửa]

Bài viết này thuộc bản quyền tác giả của Trần Phương Hạnh và Nhà xuất bản Thanh niên, 2004. Cấm sử dụng nội dung bài viết cho các mục đích thương mại.

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết đến đây