Sách:Gene VIII

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mục lục[sửa]

Phần 1 : Gene[sửa]

Gene là DNA[sửa]

The interrupted gene[sửa]

The content of the genomes[sửa]

Clusters and repeats[sửa]

Phần 2 : Proteins[sửa]

RNA thông tin[sửa]

Tổng hợp protein[sửa]

Sử dụng mã di truyền[sửa]

Định dạng protein[sửa]

Phần 3 : Biểu hiện Gene[sửa]

Sự giải mã[sửa]

Hệ thống operon[sửa]

Qui luật điều hoà[sửa]

Phage[sửa]

Phần 4 : DNA[sửa]

The replicon[sửa]

Sự nhân đôi DNA[sửa]

Sự ghép nối và sửa chữa[sửa]

Transposons[sửa]

Retroviruses và retroposons[sửa]

Sự sắp xếp DNA[sửa]

Phần 5 : Nhân[sửa]

Chromosome[sửa]

Nucleosome[sửa]

Promoter và enhancers[sửa]

Hoạt hoá sự giải mã[sửa]

Controlling chromatin structure[sửa]

RNA splicing and processing[sửa]

Ly giải RNA[sửa]

Immune diversity[sửa]

Phần 6: Tế bào[sửa]

Protein trafficking[sửa]

Signal transduction[sửa]

Cell cycle and growth regulation[sửa]

oncongenes and cancer[sửa]

gradients,cascades, and signaling pathways[sửa]

Người dịch[sửa]

Biên tập[sửa]

Copyright[sửa]

Liên kết đến đây