Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây MEGA

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn có phải là người thường xuyên sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây? Bạn có đang tìm kiếm dịch vụ lưu trữ đám mây có độ an toàn cao cũng như kho lưu trữ tự do dung lượng lớn? MEGA là cổng đám mây lưu trữ đáp ứng được tất cả các nhu cầu của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ quy trình thiết lập MEGA.

Các bước

Tạo Tài khoản MEGA

 1. Truy cập trang web của MEGA: https://mega.co.nz/.
 2. Nhấp vào Create Account (Tạo tài khoản).
 3. Điền vào tất cả các mục cần thiết. Hãy chắc chắn là bạn chọn một mật khẩu mạnh cho tài khoản của bạn vì mục đích cuối cùng là bạn muốn đưa ra một chút không rõ ràng về các tệp cá nhân của mình.
 4. Chọn 'Create Account' (Tạo tài khoản). Bạn sẽ nhận được một email xác nhận cho địa chỉ bạn nhập. Mở hộp thư đến và nhấp vào liên kết xác nhận để kích hoạt tài khoản của bạn.
 5. Đăng nhập bằng tài khoản của bạn. Hãy chọn loại tài khoản tự do và bạn đã sẵn sàng để sử dụng.

Sử dụng MEGA

 1. Tạo thư mục. Hãy giữ tất cả các tệp của bạn dưới dạng thư mục. Nhấp vào lựa chọn 'New folder' (Thư mục mới) trong bảng điều khiển.
  • Đặt tên cho thư mục theo ý bạn và nhấn 'Create' (Tạo). Sau đó, mở thư mục.
 2. Tải tệp lên. Chọn 'File upload' (Tải tệp lên) hoặc 'Folder Upload' (Tải lên thư mục) trong bảng điều khiển. Chọn lựa chọn 'File Upload' để tải lên bất kỳ tệp đơn nào hoặc chọn 'Folder Upload' để tải lên một thư mục.
  • Để tải lên một thư mục, kích vào 'Folder Upload'. Một hộp thoại sẽ hiển thị, chọn thư mục bạn muốn và nhấp 'OK'.
  • Để tải lên một tệp nhất định, chọn 'File Upload'. Một hộp thoại sẽ mở ra, chọn tệp bạn muốn và nhấp đúp vào tệp đó để tải lên.
 3. Xóa tệp hoặc thư mục. Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn xóa và chọn 'Remove' (Xóa).
  • Bạn có thể xem tất cả các tệp bị xóa bằng cách nháy vào thẻ 'Rubbish Bin' (Sọt rác) nằm ở bên phải phía trên của màn hình.

Tải về Các tệp từ MEGA

 1. Nhấp vào tệp bạn muốn tải về. Nó sẽ đưa ra các lựa chọn: 'Preview' (Xem trước), 'Properties' (Thuộc tính), 'Download' (Tải về) và 'More' (Khác).
 2. Nhấp vào thẻ 'Download' (Tải về). Bạn sẽ có 2 lựa chọn: 'Tải về theo tiêu chuẩn' (Standard download) hoặc 'Tải về dưới dạng tệp ZIP' (Download as ZIP). hãy chọn định dạng mong muốn. Bản tải về của bạn sẽ bắt đầu.

Lời khuyên

 • Không bao giờ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như Tên, số điện thoại di động,... Điều này sẽ tạo cơ hội cho các tin tặc tấn công tài khoản của bạn.
 • Để dễ dàng truy cập, hãy sử dụng cả các ứng dụng đi động của nhà phân phối.
 • Không bao giờ lưu trữ các tệp bảo mật trong kho lưu trữ đám mây. Tuy nhiên, với cấp độ an toàn mạnh thì bạn có thể, nhưng luôn luôn có rủi ro mất thông tin. Tốt nhất là an toàn hơn là quá muộn.

Liên kết đến đây