Thành viên:Anthroposophie/Note: Ngôn ngữ và trí tuệ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viết đặt trên căn bản là tác giả đã lập các thí nghiệm để đưa ra kiến thức rất nhiều cơ hội để người đọc có thể đóng góp các cách thực nghiêm cùng lam việc khoa học, không chỉ dựa trên lý lẽ riêng của tác giả.

Nói về phần ngôn ngữ, đa âm và đơn âm khác nhau không phải đơn âm đi vào óc chậm, lại bị ứ đọng và không vào hết trong óc và khó xử lý mà thành vấn đề. Nếu muốn thu nhận mau và nhớ lâu thì "học thuật" có thể giải quyết vấn đề. Vậy học thuật là gì"? Tôi cho 1 thí dụ về học thuật: Sử thi diễn ngâm,truyện bằng thơ vần, các bài sấm giảng của ông Huỳnh Phú Sổ, và cách nhớ các điển tích.... tôi nghi là tác giả không để ý đến " học thuật".

Chúng ta phải sử dụng một sinh ngữ đa âm để nói chuyện khoa học và các cuộc thảo luận, sửa tiếng Viết thành tiếng đa âm sẽ làm loạn tiếng Việt. Người Trung Hoa dùng chữ Hán làm khoa học rất tốt. Tại sao tiếng Việt lại không khả năng? Tiếng Việt chính là tiếng Việt và cộng vào một số lớn tiếng Hán.

Cái hay của tiếng đa âm không nằm ở điểm tác giả nếu ra. Đa âm nó lợi hại ở chỗ mỗi một chữ nó có 3 thành phần: 1. Tiếp đầu ngữ, 2. Chữ chính, 3.Tiếp vĩ ngữ. Luật ráp tiếp đầu ngữ và tiếp vĩ ngữ vào chữ chính nó làm cho người sử dụng tự do sáng kiến tạo chữ mới dễ dàng và chính xác, do đúng văn phạm....Như tác giả nhận xét, người nói tiếng đa âm linh hoạt và truyền đạt nhanh chóng, đó là lợi thế của tiếng nguồn gốc La tinh.

Nếu góp ý với tác giả chắc tôi phải viết nhiều năm trời.

Tôi chỉ có ý kiến là thay đổi để người Việt thành công trong đời là việc làm của người thấy vấn đề, các vấn đề như tác giả đề ra là ngôn ngữ và trí tuệ nhưng không phải chỉ có 2 vấn đề này. Bạn có yêu người Việt không? Bạn có thấy khi người Việt không có lời giải tốt để thay đổi đời sống thì những người có sẵn vốn làm việc trí tuệ, tinh thần phải cấp thiết làm việc. Sửa đổi tương lại và số phận một dân tộc là việc làm rất lớn nhưng là việc phải làm. Người Việt yêu người Việt là đúng nhưng sẽ rất sai nếu người Việt không để trong ký ức là trên mãnh đất chữ S này còn có 54 dân tộc khác cùng sống. Hy vọng là các bạn đồng tuế với tôi giử cháy ngọn lửa yêu thương con người và cùng tìm con đường hạnh phúc và hưng thịnh cho mọi người.

Đoàn Văn

Hội Nhân Xã

P3, Q10, TP HCM

Liên kết đến đây

Các ghi chú của cùng tác giả