Thành viên:Baoskku

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
badboy
Giới tính
Năm sinh 8X
Nghề nghiệp
Học vị x
Học hàm x
Chuyên ngành GE
Cơ quan x
Trường học University
Nơi ở VN
Liên lạc Gửi tin nhắn hoặc thư điện tử
[[Category:{{{Nghề nghiệp}}}]]
Huy chương đồng