Thành viên:Dinhhoils

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Đình Hợi
Giới tính nam
Năm sinh 1982
Nghề nghiệp giáo viên
Học vị Cử Nhân
Học hàm  ?
Chuyên ngành Lịch Sử
Cơ quan Trường THPT Trần Phú
Trường học Đà Lạt
Nơi ở 204/09 Hải Phòng, Đà Nẵng
Liên lạc Gửi tin nhắn hoặc thư điện tử