Thành viên:Hnguyen/Note: Sách tư duy tích cực của Đọt Chuối Non

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chào các bạn,

Ở đây là tuyển tập nhiều bài viết của anh Hoành trên blog Đọt Chuối Non về chủ đề tư duy tích cực. Tư duy tích cực, một cái gì đó trừu tượng, được diễn tả cụ thể với áp dụng của nó cho những tình huống khác nhau. Ví dụ như: hướng tới giải pháp, tư duy sáng tạo, nghệ thuật quản lý.

Rất có ích cho các bạn để tư duy tích cực cá nhân hay làm công tác quản lý lãnh đạo người khác.

Ebook Tư duy tích cực

Nguồn[sửa]

Các ghi chú của cùng tác giả