Thành viên:Khaibcmt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hồ Tấn Khải
Giới tính Nam
Năm sinh 1980
Nghề nghiệp Giáo viên
Học vị Chưa
Học hàm Cử nhân
Chuyên ngành Sinh học
Cơ quan Trường THBC Mang Thít
Trường học Đại học cần Thơ
Nơi ở Mang Thít Vỉnh Long
Liên lạc Gửi tin nhắn hoặc thư điện tử