Thành viên:Nguyễn Thị Xuân Nguyên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nguyễn Thị Xuân Nguyên
Giới tính
Năm sinh 1982
Nghề nghiệp
Học vị
Học hàm
Chuyên ngành CNSH Nông Nghiệp
Cơ quan Viện NC&PT CNSH - ĐHCT
Trường học ĐHKHTN ĐHQGTPHCM
Nơi ở TP Cần Thơ
Liên lạc Gửi tin nhắn hoặc thư điện tử
[[Category:{{{Nghề nghiệp}}}]]