Thành viên:Phạm Hoa

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phạm thị Hoa
Giới tính
Năm sinh  ?
Nghề nghiệp
Học vị Sinh viên
Học hàm  ?
Chuyên ngành CNSH
Cơ quan  ?
Trường học  ?
Nơi ở  ?
Liên lạc Gửi tin nhắn hoặc thư điện tử
[[Category:{{{Nghề nghiệp}}}]]