Thành viên:Thanhngocbqt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phan Thanh Ngọc
Giới tính Nam
Năm sinh 1981
Nghề nghiệp Giáo viên
Học vị
Học hàm  ?
Chuyên ngành Tin Học
Cơ quan Trường THPT BC Bắc Quảng Trạch
Trường học  ?
Nơi ở Quảng Tùng - Quảng Trạch - Quảng Bình
Liên lạc Gửi tin nhắn hoặc thư điện tử