Thành viên:Thuy78

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bích Thủy
Giới tính Nữ
Năm sinh 1978
Nghề nghiệp kế toán
Học vị đại học
Học hàm chưa
Chuyên ngành thực phẩm
Cơ quan chưa
Trường học Đại học Bách Khoa
Nơi ở TP HCM
Liên lạc Gửi tin nhắn hoặc thư điện tử