Thành viên:Xuancuongkhtn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nguyễn Xuân Cường
Giới tính Nam
Năm sinh 1985
Nghề nghiệp  ?
Học vị Cử nhân
Học hàm
Chuyên ngành sinh học thực vật
Cơ quan Phân viện khoa học lâm nghiệp Nam bộ
Trường học
Nơi ở TP HCM
Liên lạc Gửi tin nhắn hoặc thư điện tử