Thảo luận:Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tôi cảm ơn rất nhiều. Mong cuộc sống bình yên, Đảng luôn trong sạch để mọi người tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Hi vọng anh mãi yêu nghề.

Dangthilan, 03:23, 11/9/2011 (UTC)

Em cảm ơn thầy rất nhiều. Bài giảng của thầy giúp đỡ rất nhiều cho em trong việc học môn Đường lối. Em hy vọng trong tương lai thầy sẽ cống hiến thêm nhiều bài viết hay cho giáo dục nước nhà.

Mytrang, 00:42, 16/8/2011 (UTC)