Thảo luận:Đại số 10/Chương I/Ôn tập chương I

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

A\Rightarrow B là đúng nhưng ngược lại chưa chắc. Ví dụ như: "Mỗi người chỉ có một cái tên nhưng một cái tên có thể chỉ nhiều người" (Tức là mỗi ng` có duy 1 cái tên thì ko suy ra rằng cái tên chỉ chỉ 1 ng`.

Helolo, 13:53, 26/6/2015 (UTC)

Thử gõ mã tex: {\mathbb  {R}}.

Helolo, 13:43, 26/6/2015 (UTC)