Thảo luận:Địa Không - Địa Kiếp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Địa Không, Địa Kiếp:

Địa Không, Địa Kiếp thuộc hành Hỏa, là Sát Tinh chủ về trở ngại, thất bại, bần hàn, tai nạn, tác hại.

Không Kiếp theo triết lý nhà Phật chính là cái "Nghiệp Báo" mà mình phải trả.

Không, Kiếp đắc tại Dần, Thân , Tỵ Hợi ( Tỵ, Hợi tốt hơn Dần Thân). Không Kiếp là hai Sát Tinh rất mạnh có thể làm cho Tử Phủ trở thành phá cách, hai sao này ngộ Đào Hồng thì tình duyên lận đận, tuổi thọ bị chiết giảm.

Không, Kiếp ngộ Thiên Tướng thì phải bị thần phục , sự phá hoại giảm đi nhiều. Tuy nhiên, nếu Thiên Tướng ở Mão, Dậu thì rất cần sao Thiên Tài đồng cung, nếu không Thiên Tướng này cũng chỉ là Tướng quèn không cản nổi Không, Kiếp.

Không Kiếp ngộ Thất Sát, Phá Quân miếu , vượng lại có thêm Tả Hữu thì uy dũng, quyền biến, sai khiến được người khác. Nhưng bản chất vẫn là bạo phát , bạo tàn.

Không Kiếp do bản chất là Sát Tinh nên dù có đóng ở nơi đắc địa cũng hoạnh phát, hoạnh phá. Chỉ được một thời gian thôi, sau đó lại tàn tạ như các vị trí hãm địa ( Không Kiếp ở Dần Thân dù có nhiều Cát Tinh cũng là một cuộc đời chìm nổi, lên xuống thất thường).

Không Kiếp tại Tỵ Hợi nếu hội cùng Tướng Mã lại có thêm Khoa tọa thủ hoặc xung chiếu là người có tài và tìm được minh quân trong thời loạn lạc.

Qua đó có thể nói một cách khái quát chung như sau về Không Kiếp:

1. Không Kiếp chính là thử thách của cuộc đời dành cho mình. Mệnh có Không, Kiếp tọa thủ hoặc chiếu thì dù đắc địa và có nhiều Cát Tinh vẫn phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới tạo dựng nên cơ nghiệp được.

2.Không Kiếp nơi hãm địa tối kỵ gặp Đào Hồng, nó còn phá hỏng cái tốt đẹp của các Cát Tinh đồng cung. Trong trường hợp này cần phải có Tuần, Triệt hoặc 1 trong các sao Thiên Tướng, Thất Sát, Phá Quân miếu vượng để cản trở và giảm bớt tác hại của Không Kiếp.

3.Không Kiếp không phải là cái tai họa mà trời ban để phải chịu đựng, mà nó chính là cái "Nghiệp", là những lời nhắc nhở về cách sống dành cho đương số.

4.Những người có Không Kiếp thường là những người rất gan lỳ gai góc, gặp khó khăn không chùn bước ( nhất là khi Không Kiếp đác địa), rất có bản lĩnh, cho nên những người này thường có sự thu hút đặc biệt với người khác phái.


Tháng 1 /cung Tử tức ; tháng 2 / cung Tài Bạch ; Tháng 3 / cung Tật ; tháng 4 / cung Di ; tháng 5 / cung Nô Bộc ; tháng 6 / cung Quan ; tháng 7 / cung Điền ; tháng 8 / cung phúc ; tháng 9 / cung Phụ mẫu tháng 10 / cung Mệnh ; tháng 11 / cung Huynh đệ ; tháng 12 / cung Phối .