Thảo luận:Bài giảng Sinh học Phân tử: DNA Replication/3

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các lời bình về Bài giảng Sinh học Phân tử: DNA Replication/3


HữuLinhhn

Xin Cảm ơn chùm Bài giảng rất hay và lý thú- ngay cả người "ngoại đạo" và mới học cũng có thể tiếp thu thật dễ dàng và nắm chắc kiến thức.

--HữuLinhhn 11:00, ngày 28 tháng 6 năm 2008 (EDT)