Thảo luận:Biến đổi khí hậu là gì?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đo là kho tư liệu quí mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm đây. Xin chân thành cám ơn tủ sách khoa học yêu quí của tôi!

Niemtin tvkh, 13:39, 21/12/2011 (UTC)