Thảo luận:Biển đem lại cho ta những gì?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tài nguyên rất phong phú và đa dạng nên con người phải biết trân trọng món quà thiên nhiên vô giá này!

Niemtin tvkh, 02:20, 22/12/2011 (UTC)