Thảo luận:Còn ống động mạch ở trẻ đẻ non

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Anh Minh co thể viết một định nghĩa và giải thích ngắn cho đọc giả hiểu rõ hơn về PDA được không?.

Nhân tiện, muốn tìm hiểu thêm một chút mong anh giải thích. Khi có PDA, do gradient áp suất (pressure gradient) giữa động mạch chủ và động mạch phổi, máu sẽ từ tuần hoàn hệ thống sang động mạch phổi làm lượng máu vào phổi tăng lên và hệ quả cuối cùng là lượng máu về tâm thất trái tăng. Như vậy, các triệu chứng thuộc hệ hô hấp do giảm chức năng phổi biểu hiện trước hay các triệu chứng do tăng công năng tim trái biểu hiện trước? Có sự luân phiên, lặp lại kiểu "tuần hoàn" trong biểu hiện của các triệu chứng do suy giảm cơ năng phổi-tim (và ngược lại) hay không? Cảm ơn anh Veterinary 07:17, ngày 24 tháng 7 năm 2008 (EDT)