Thảo luận:Cần thay đổi triết học giáo dục

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

tại sao ở các nước có nền giáo dục tiên tiến thì họ quan niệm ngồi sau song sắt là ngồi trong tù thế mà trường học ở việt nam mình thì nhốt học sinh sau song sắt thì làm sao học có hệu quả được đây.hihi

Nguyenthanhthanh, 13:38, 28/2/2012 (UTC)

Theo tôi, ý kiến của bạn là rất đúng.Tôi nghĩ rằng,nền giáo dục mọi nước đều chỉ dàm phô trương về hình thức, thiếu hẳn tính thực dụng,nâng cao đạo đức cho học sinh đồng thời "học cho có", ép buộc học sinh. Nghĩ thiết thân rằng, trong thời gian ngắn, chúng ta phải thay đổi hẳn tư duy về giáo dục,để chữ "học" đúng đích thực với nghĩa của nó,đồng thời cải cách giáo dục một cách hiệu quả!

Adeptrai, 07:06, 28/2/2012 (UTC)