Thảo luận:Cẩm nang cho nhà sinh học phân tử

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cuốn sách: Cloning, Gene Expression and Protein Purification- Experimental Procedures and Process Rationale Tác giả Charless Hardin et al. Oxford University Press, 2001mà tôi đã giới thiệu trong chủ điểm SACH KHOA HỌC, mục "tất cả" có thể được coi như cẩm nang cho những nhà sinh học phân tử. Những khái niệm của sinh học phân tử, cách thức chuẩn bị hóa chất, các protocol ... được cuốn sách giới thiệu theo dạng mở nhưng có hệ thống...

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về một số cuốn sách trợ giúp trong danh mục thuộc bài giới thiệu trên của tôi. Nguyễn Bá Tiếp, Đại học Nông nghiệp I; tiepdhnn1@yahoo.com

Thay mặt nhóm tác giả cám ơn ý kiến của anh. Chúng tôi sẽ tham khảo tài liệu của anh trong quá trình viết sách. WikiSysop 17:24, ngày 17 tháng 2 năm 2006 (CST)