Thảo luận:Chăm sóc trẻ sơ sinh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nuôi dạy trẻ quả là một vấn đề nan giải, tôi hy vọng với Topic này các quý vị sẽ cùng đóng góp được các ý kiến hay để chúng ta có thể học hỏi được phương pháp nuôi dạy con trẻ một cách khoa học. Tôi thiết nghĩ con trẻ là tương lai của đất nước và là niềm an ủi lớn nhất của các bậc làm cha, làm mẹ khi về già. Quốc Thắng thảo luận