Thảo luận:Dưa chuột xào thịt

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

không biết có ngon không. mình chưa ăn bao giờ.

Muonlatyphu, 08:19, 29/10/2011 (UTC)