Thảo luận:Diều và tia chớp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn có thể sang bên vi.wikipedia.org kiếm thêm các hình minh họa cho bài viết đựoc đặc sắc hơn

thân mến

Làng Đậu 13:05, ngày 06 tháng 12 năm 2005 (CST)