Thảo luận:Giáo án Vật lý 11/Bài Kính thiên văn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sơ sài quá.
khatvongdoithay (thảo luận) 09:29, ngày 29 tháng 9 năm 2009 (CEST)