Thảo luận:Giáo trình mô phỏng cơ học, Vương Tấn Sĩ

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cám ơn thầy vì bài viết của thầy Học trò củ của thầy. Lớp Lý Tin K29

Ndtruyen, 07:18, 17/9/2011 (UTC)

thầy ơi thầy có thể viết rõ hơn một chút, và có vd minh họa.em thấy nó cũng hay nhưng mà khó sử dụng.

Sinhviencantho, 14:15, 27/8/2011 (UTC)