Thảo luận:Học tiếng Anh trực tuyến với Mr Duncan/26

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

chà! ông này nói dễ nghe ghê!

Hoangdinhbaohieu, 05:45, 4/11/2011 (UTC)