Thảo luận:Làm quen với CorelDRAW 12

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Liên kết ngoài hữu ích: http://echip.com.vn/echiproot/html/tutor/coreldraw/bai1.html

Uh, bài viết trên Echip có vẻ hữu ích hơn các bài trên Thanh niên như thế này nhỉ WikiSysop 16:42, ngày 16 tháng 10 năm 2006 (CDT)