Thảo luận:Làm thế nào để lớp học sôi nổi

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cảm ơn rất nhiều! Nghề giáo chúng ta có những sai lầm tưởng nhỏ nhưng hậu quả không lường. Bài viết giúp tôi và nhiều người hạn chế và tránh những sai lầm đáng tiếc.

Ma Thị Quý, 16:08, 8/12/2010 (UTC)