Thảo luận:Lịch sử vũ trụ và thuyết vụ nổ lớn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cái này đọc em cũng không hiểu nữa :

-em có ý kiến này :

Thế giới này chẳng có gì tồn tại ngoài vật chất .Vật chất là một dải liên tục lấp đầy không gian,thời gian (không có khái niệm chân không - mỗi một điểm tồn tại trong không gian đều là vật chất vì được lấp đầy bởi vật chất ).Và không gian của vật chất thì vô hạn,không có nguồn gốc và không có kết thúc .Như vậy thế giới ,hay vật chất không tự sinh ra cũng không tự mất đi ,và vô hạn về thời gian ,vận động vô hạn ,năng lương vô hạn .

-Vũ trụ : với quan điểm là một sự vật ,nó được xem là một phần của vật chất ,và một sự vật thì hiển nhiên có sinh thành ,kết thúc .Và trong thế giới có nhiều vũ trụ khác đóng vai trò là sự vật . Sự khác nhau giữa khái niệm sự vật và khái niệm vật chất : Vật chất thì không có mở đầu không có kết thúc ,cũng như không gian vô hạn Còn sự vật có quá trình sinh thành kết thúc ,và không gian thì giới hạn .Vũ trụ có không gian giới hạn ,vũ trụ có quá trình khởi sinh và kết thúc do vậy vũ trụ là một sự vật .Giống như con người có quá trình hình thành và quá trình kết thúc .

-Sự khác nhau được thể hiện ro giữa 2 bộ môn :

+Triết học :đối tượng của nó là toàn bộ thế giới vật chất ,khái quát quy luật hình thành ,cũng như yếu tố chung của những phần vật chất khác nhau,những phần vật chất đó chính là sự vật .Còn vât chất thì đóng vai trò là sự vật có kích thước vô hạn,không sinh thành,không kết thúc,năng lượng vô hạn .

+Vật lí thiên văn : nghiên cứu là nghiên cứu một phần vật chất ,không thể đồng nhất đối tượng nghiên cứu của nó với triết học được,nó nghiên cứu một phần của vật chất đó là vũ trụ ,cho nên không thể quan niệm rằng sự sinh thành của vũ trụ là sự sinh thành của toàn bộ thế giới ,cũng như vũ trụ chỉ là một sự vật ta không thể bắt nó tồn tại vĩnh viễn hay bắt nó có kích thước vô hạn .

Mâu thuẫn giữa các luận thuyết trên xung quanh vấn đề giữa : vũ trụ vô hạn hay không ,và vũ trụ có thời điểm ban đầu sinh ra hay không là bản chất là mâu thuân giữa đối tượng nghiên cứu của vật lí thiên văn và triết học .Vật lí thiên văn đã cố tình muốn mở rộng phạm vi nghiên cứu của mình là vất chất . bàn luận không ký tên trên là của Tvxuan (thảo luận • đóng góp)